Om forskningsprojektet

Hållbart fiske är forskning finansierat av forskningsrådet FORMAS. Syftet med forskningen är att undersöka (1) villkoren för det småskaliga fisket, och (2) förutsättningarna för en fiskeförvaltning som överensstämmer med olika aspekter av en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Beskrivningar av de samhällsvetenskapliga delarna av forskningen kring hållbart fiske hittar du här och här. En fullständig projektbeskrivning av den del av forskningen som handlar om hållbar fiske i relation till EU:s nya fiskeripolitik 2013-2020 och skapandet av nya marknader hittar du här.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KOMMENTARER

  1. Pingback: Då drar vi igång! | Hållbart fiske

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt