Detta gör vi nu

2013

Januari

Marint Centrum i Simrishamn för att diskutera hur forskningsprojeket och South Baltic FLAG samt en majoritet av övriga FLAG:s i Sverige kan samverka och dra nytta av varandra. Vesa Tschernij och Jan Lundmark från South Baltic FLAG, Mats Lindbom och Hans-Göran Eriksson (som tog initiativet till mötet) från Karlskrona kommun, samt Per-Olof Andersson från HaV var med. En mycket givande diskussion som förhoppningsvis kan leda till stora saker.

Februari

4 februari – Möte med Johan Wangström och Lars Mohlin på Länsstyrelsen Skåne för att diskutera förutsättningarna för att inrätta ett Fiskeområde Öresund.

15 februari – Möte på MINC med Jonas Nilsson och Mats Eliasson från Watreco, en diskussion om vad som krävs för att det kustnära fisket i Öresund skulle kunna landa sin fångst i småhamnarna.

Mars

8 mars – Seminarium hos Marint Centrum i Simrishamn om genusaspekter på fiskerinäringen vid franska Atlantkusten. Där mötte vi bland annat KIMO Baltic Sea, Skånes hav och vatten och South Baltic FLAG.

13 mars – Seminarium hos Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Chalmers, med en presentation om hållbarhet och marknader: Markets and the construction of sustainability.

20 mars – Husbehovsfiskarna i Kullens Fiskareförening håller årsmöte på Kullabergs Naturum. Där är vi!

April

20 april – Malmöhus Läns Havsfiskeförening håller årsmöte på Pumphuset i Borstahusen. Intressanta diskussioner om utkastförbud, överförbara kvoter, riksförbundets arbete, producentorganisationer, Östersjö-RAC:en och planerna på ett fiskeområde Öresund.

25 april – Vi var på ett fascinerande möte hos SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö. Här samlades för första gången representanter från SEA-U, Region Skåne, Nature Concerne, Den Gode Fiskaren, World Maritime University, Kullens Fiskareförening, Marint Centrum i Simrishamn, Sydkustens Fiskeområde, Länsstyrelsen Skåne, Kävlingeåns fiske och turism samt Malmö Stads Miljöförvaltning. Den livliga diskussionen handlade om kopplingen mellan lokala ekonomier och social hållbarhet inom ramen för ett småskaligt kustfiske, kommande regional fiskeriförvaltning i EU:s reformerade gemensamma fiskeripolitik och möjligheten för ett Fiskeområde Öresund.

Maj

7 maj – I Stockholm och lyssnar på bl a Isabella Lövin på konferensen Tillståndet i miljön 2013.

13-14 maj – Det nationella nätverket för Fiskeområden håller generalsamling i Nyköping. Vi presenterar vår forskning och diskuterar hur forskning och praktik tillsammans kan stärka det lokala fisket.

17 maj – Öresundsfiskarna har möte i Tivolihuset, Höganäs. Ordförande Säwe håller i trådarna.

Juni

11-15 juni – Nordic Geographers Meeting håller sin konferens ‘Responsible Geographies‘ i Reykjavik, Island. Vi organiserar i en session med titeln Place, Economy and Sustainability: Relations, Regulations, Responsibilities. Definitivt av allra högsta klass, antagligen bäst på hela konferensen 😉

17-20 juni – Bidrar till den SWOT-analys som Länsstyrelsen Skåne med Johan Wangström i spetsen formulerar med avseende på de politikområden som är aktuella för stöd från Havs- och fiskerifonden under programperioden 2014-2020.

 Juli

30 juli – Besöker Hemmahamn i Simrishamn och diskuterar social hållbarhet med Vesa Tschernij, Sydkustens Fiskeområde.

September

2-3 september – Presenterar resultat och tankar om Kustnära fiske och social hållbarhet vid konferensen Kustfiske – en plattform för tillväxt i Hörvik. Andra deltagare inkluderar Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket och Tomas Dahlman, departementsråd vid Landsbygdsdepartementet. Se en notis om konferensen här, en sammanfattning från Hela Sverige ska leva och foton plus presentationer.

17 september – Deltar i konferensen Marint skräp i Malmö.

Oktober

2-5 oktober – Presenterar Regulations and relations: Different logics for promoting tourism as a means towards social sustainability på konferensen Sustainability Issues and Challenges in Tourism, Istanbul.

November

14 november – Isabella Lövin talar fiskeripolitik på Helsingborgs stadsbibliotek, hon får vår rapport ”Det är ett sätt att vara…” rakt i handen.

15 november – Öresundsfiskarna håller sitt höstmöte i Gruvsalen, Höganäs.

December

3 december – Verksamhetsledarna för Skånes Leader-områden träffas för att diskutera programperioden 2014-2020. Vi deltar bl a som representanter för det Fiskeområde Öresund som håller på att formeras.

5 december – Som sammankallande för gruppen som utgör kärnan i ett framtida Fiskeområde Öresund, skickar vi ut ett underlag med frågor till gruppens medlemmar. Underlaget utgör första steget mot en strategiskrivning, en process som i ett senare skede ska samordnas med nuvarande Leader-områden som angränsar till Öresund i bildandet av ett utvecklingsområde enligt principen Community Led Local Development, CLLD (eller Lokalt Ledd Utveckling, LLU).

2014

Januari

29 januari – På Rosenbad för att delta i HaV:s International Conference on Global Trends in Fisheries Governance.

Februari

3 februari – På Länsstyrelsen i Malmö för att prata ITQ och LLU med Johan Wagnström och Lars Mohlin.

Mars

25 mars – Husbehovsfiskarna i Kullens Fiskareförening håller årsmöte i Höganäs hamn. Vi är där och presenterar vår rapport ”Det är ett sätt att vara…”. Stort tack för inbjudan, Roland Spegel, Rolf Andersson och alla ni andra!

April

5 april – Malmöhus Läns Havsfiskeförening håller årsmöte i Borstahusen. Tusen tack för inbjudan, Bosse Landén och Kristian Nilsson.

8 april – Tillsammans med Vesa Tschernij från Sydkustens fiskeområde, representanter från (f d) Leaderområden i Skåne, Jordbruksverket, Eskil Erlandsson och många fler på nätverksträff i Stockholm inför arbetet med Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020.

Maj

15 maj – Presentation av forskningsprojektet inför Advisory Board för Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Juni

9 juni – Möte med fiskeridirektör Johan Wagnström från Länsstyrelsen för att diskutera ITQ och ett Fiskeområde Öresund i samarbete med LAG Skåne Nordväst.

18 juni – Intervjuer i Simrishamn som underlag för en utvärdering av Sydkustens fiskeområde 2009-2013.

Juli

2 juli – Intervjuer i Simrishamn som underlag för en utvärdering av Sydkustens fiskeområde 2009-2013.

Augusti

Inleder samarbete med Samförvaltning Norra Bohuslän om att ta fram ett kunskapsunderlag om effekter av köp- och säljbara fiskekvoter för det kustnära fisket. Underlaget tas fram parallellt med HaV:s egen utredning om konsekvenser av ITQ i det pelagiska fisket.

September

12 september – Möte med Mogens Schou, arkitekten bakom Danmarks ITQ-system och före detta ministerrådgivare, och Samförvaltning Norra Bohuslän.

Oktober

10 oktober – Presentation om möjligheterna att utveckla det lokalt förankrade fisket på Näringslivsdagarna i Helsingör ”Water is business”.

13 oktober – Möte med Patrik Persson från HaV och Magnus Andersson från Jordbruksverket i Göteborg tillsammans med Johan Wagnström och Samförvaltning Norra Bohuslän för att presentera kunskapsunderlag om köp- och säljbara kvoter och det kustnära fisket.

November

7 november – Publicerar en artikel på DN Debatt.

KOMMENTARER

  1. Pingback: Möte i Malmö hamn | Hållbart fiske

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt