Kategoriarkiv: Uncategorized

Åldebatt i tidningen Yrkesfiskaren

I oktobernumret 2015 publicerade vi en debattartikel i Yrkesfiskaren med anledning av att Svenska Naturskyddsföreningen nyligen krävde ett totalstopp för allt ålfiske i EU. Vårt inlägg visade på den komplexitet varje hållbarhetsproblem rymmer. Artikeln uppskattades av yrkes- och husbehovsfiskare.

Uncategorized 0

Invald i LAG-styrelsen

Den 15:e oktober var det LAG-möte i Klippan för det nya LLU-området Nordvästra Skåne med Öresund. Filippa blev invald i LAG-styrelsen och fick ansvar för Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

Uncategorized 0

Planering inför den viktiga Östersjökonferensen

Den 3:e september bjöd Havs- och Vattenmyndigheten (på Länsstyrelsen Skånes initiativ) in till möte för att diskutera konsekvenser av kommande systemförändringar i den svenska fiskeförvaltningen, bl a till följd av landningsskyldigheten. Inflytelserika kustkommuner, länsstyrelser, Environmental Defence Fund, Jordbruksverket, SFPO och vi var närvarande. Här är vår version av minnesanteckningarna. Detta möte gav brådska åt att även inkludera Östersjöfiskarnas situation i … Läs mer

Uncategorized 0

Yrkesfiskestrategin i Jönköping

Den 9:e oktober åkte Filippa tillsammans med Länsstyrelsen och Marint Centrum upp till Jordbruksverket i Jönköping för att delta i arbetet med den nationella yrkesfiskestrategin. Det gemensamma budskapet var att fördelningen av den svenska fiskeresursen ska sträva efter ”största samlade samhällsnytta ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv”.

Uncategorized 0

Transformations2015

5-7 oktober arrangerade Stockholm Resilience Centre en internationell konferens om Transformations for sustainability. Vi blev inbjudna att hålla en presentation om Transformation Politics. Inom vårt tema ”Emerging approaches for studying sustainability transformations” blev vi utvalda att samförfatta en kommande artikel i Frontiers in Ecology and Environment.

Uncategorized 0

Fiske i P1

Dn 28 september sände P1 Morgon ett reportage om hoten mot det kustnära fisket. Filippa, tillsammans med fiskare och beredningsindustrin i Simrishamn intervjuades. Lyssna på inslaget här.  

Uncategorized 0

Nordic Environmental Social Scientists Conference

Den 9-12 juni var vi i Trondheim och presenterade vår forskning för en internationell samling samhällsvetenskapliga miljöforskare. Framför allt kom vi att diskutera det för tillfället heta begreppet ”sustainability transitions”. Dyrt land, Norge. Men vackert.

Uncategorized 0

Öresundsfiskarnas vårmöte

Fredagen den 29 maj träffades Öresundsfiskarna på Öresundsakvariet. Som vanligt bjöd Jens Peder Jeppesen på utmärkta smörrebröd. Här är Öfiskarna minnesant 150529 svensk. Den stora diskussionspunkten var att hela Öresund nu blivit en del av Leader Skåne Nordväst. Verksamhetsansvarig Annika Jönsson hade en ingående presentation av vad som nu krävs för att dra igång det hela. Ytterligare en höjdpunkt var … Läs mer

Uncategorized 0

Nationell strategi för yrkesfisket

Den 28 maj körde Filippa i 140 km/h till Jönköping för att representera Öresundsfiskarna i arbetet med att ta fram en ny nationell strategi för yrkesfisket. En lååååååång dragning från Jordbruksverkets sida redogjorde för hur man förvaltat alla olika synpunkter och intressen i den framväxande strategin. På det hela taget var alla nöjda med arbetet så långt men det är … Läs mer

Uncategorized 0

Ronneby

Den 18-19 maj arrangerade Hela Sverige Ska Leva en stor konferens om kustfiske. Inför representanter för alla olika delar av fiskesverige presenterade Filippa vår forskning kring överlåtbarheten och de nya licensreglerna. Presentationen kritiserade också processen där den internationella intresseorganisationen EDF tar över myndigheternas ansvar att fånga upp ett underifrånperspektiv på yrkesfisket. Här är vår presentationj. Bland de många övriga presentationerna … Läs mer

Uncategorized 0