Bibliotek

Metodverktyg

Under våren 2012 skickade vi ut en kvalitativ enkät till Skånes 185 registrerade yrkesfiskare. Vi ville samla in röster om det småskaliga yrkesfiskets villkor, speciellt i relation till befintliga och planerade fiskeområden (FLAG, fisheries local action groups).

Detta följde vi upp under våren 2013 med ytterligare en kvalitativ enkät riktad till Skånes husbehovsfiskare och sportfiskare. Här ville vi få underlag att problematisera fiske och fiskeriförvaltning i förhållande till Jordbruksverkets strategi för fisketurism.

I mars 2014 skickade vi ut ett förslag på en studie i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Vi bad om att få göra fokusgruppsintervjuer på de båda myndigheterna, för att i ett andra steg använda dessa för en enkätstudie.

Samtidigt skickade vi ut ytterligare en kvalitativ enkät, den här gången till verksamhetsansvariga och ordföranden för Sveriges samtliga FOG (14 stycken). I övergången till programperioden 2013-2020 kommer arbetet i FOG och Leader samlas under rubriken lokalt ledd utveckling (LLU). Avsikten var att få ett underlag för att diskutera EU:s fortsatta metoder för landsbygdsutveckling med särskilt fokus på regionaliseringsprincipen och lokala förutsättningar.

Presentationer

The different knowledges of coastal fisheries (NGM, Roskilde, 24-27 maj, 2011).

The social construction of sustainability (ISDR, ”Beyond Sustainability”, Hull, 23-26 juni, 2012).

Can method save you? (ESA, ”Curiosity and Serendipity”, Lund, 20 september, 2012).

2012-11-30. Presentation av rapporten ”Fråga oss!! Vi vet!!” på Öresundsfiskarmötet i Höganäs.

2013-03-13. Markets and the construction of sustainability, Gothenburgh Centre for Marine Research. Här presenterade vi hur ett artikelmanus utvecklades till en forskningsansökan.

2013-09-03. Kustnära fiske och social hållbarhet, en presentation på konferensen Kustfiske – en plattform för tillväxt, Hörvik.

2013-11-15. Presentation av rapporten ”Det är ett sätt att vara…” på Öresundsfiskarmötet i Höganäs.

2014-02-26. Projektet presenteras på ett forskarseminarium vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

2014-05-15. Projektet presenteras för Advisory board vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Rapporter

Fråga oss!! Vi vet!! Skånska yrkesfiskare om det kustnära fisket.

Det är ett sätt att vara… Skånska husbehovs- och sportfiskare om fisketurism och kustens framtid.

Omöjligheter vs. möjligheter. En lärobok med erfarenheter från Sydkustens fiskeområde 2009-2013.

Konferensbidrag

The social construction of sustainability: The case of EU fisheries (ESA, Do sociological theories meet economic realities?, Moskva, 25-28 oktober, 2012)

Place, economy and sustainability: Relations, regulations, responsibilities (en session vi organiserade på NGM, Reykjavik, 11-15 juni, 2013)

Regulations and relations: Different logics for promoting tourism as a means towards social sustainability (Sustainability Issues and Challenges in Tourism, Istanbul 3-5 oktober 2013)

Artiklar

From moral to markets: The rhetorics of responsibility and resource management in EU fisheries policy (inskickad version av artikel i Society & Natural Resources). Onlineversion här.

KOMMENTARER

  1. Pingback: Forskningsprocessen görs synlig | Hållbart fiske

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt