november 2015

Åldebatt i tidningen Yrkesfiskaren

I oktobernumret 2015 publicerade vi en debattartikel i Yrkesfiskaren med anledning av att Svenska Naturskyddsföreningen nyligen krävde ett totalstopp för allt ålfiske i EU. Vårt inlägg visade på den komplexitet varje hållbarhetsproblem rymmer. Artikeln uppskattades av yrkes- och husbehovsfiskare.

Uncategorized 0

Invald i LAG-styrelsen

Den 15:e oktober var det LAG-möte i Klippan för det nya LLU-området Nordvästra Skåne med Öresund. Filippa blev invald i LAG-styrelsen och fick ansvar för Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

Uncategorized 0

Planering inför den viktiga Östersjökonferensen

Den 3:e september bjöd Havs- och Vattenmyndigheten (på Länsstyrelsen Skånes initiativ) in till möte för att diskutera konsekvenser av kommande systemförändringar i den svenska fiskeförvaltningen, bl a till följd av landningsskyldigheten. Inflytelserika kustkommuner, länsstyrelser, Environmental Defence Fund, Jordbruksverket, SFPO och vi var närvarande. Här är vår version av minnesanteckningarna. Detta möte gav brådska åt att även inkludera Östersjöfiskarnas situation i … Läs mer

Uncategorized 0

Yrkesfiskestrategin i Jönköping

Den 9:e oktober åkte Filippa tillsammans med Länsstyrelsen och Marint Centrum upp till Jordbruksverket i Jönköping för att delta i arbetet med den nationella yrkesfiskestrategin. Det gemensamma budskapet var att fördelningen av den svenska fiskeresursen ska sträva efter ”största samlade samhällsnytta ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv”.

Uncategorized 0

Transformations2015

5-7 oktober arrangerade Stockholm Resilience Centre en internationell konferens om Transformations for sustainability. Vi blev inbjudna att hålla en presentation om Transformation Politics. Inom vårt tema ”Emerging approaches for studying sustainability transformations” blev vi utvalda att samförfatta en kommande artikel i Frontiers in Ecology and Environment.

Uncategorized 0