december 2013

LAG, FOG och framtiden

Inför programperioden 2014-2020 verkar inte mycket vara säkert när det gäller hur Leader-metoden ska tillämpas i förhållande till landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Som representanter och sammankallande för den grupp som på Öresundsfiskarnas möte 2013-11-15 formerades för att bilda ett Fiskeområde Öresund, deltog vi i de skånska Leaderordförandes möte i Höör. På agendan stod framtida strategiarbete. Det enda som verkar säkert … Läs mer

Uncategorized 0