juni 2013

SWOT-analys inför Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Länsstyrelserna har fått regeringsuppdraget att genomföra SWOT-analyser (Strengths/styrkor, Weaknesses/svagheter, Opportunities/möjligheter, Threats/hot) beträffande de politikområden som är aktuella för stöd från Havs- och fiskerifonden. Johan Wangström på Länsstyrelsen Skåne har gjort en sådan analys i samarbete med representanter från ett partnerskap som framöver ska formulera regionala handlingsplaner för havs- och fiskeriprogrammet och landsbygdsprogrammet. Bland annat deltar Region Skåne, Simrishamn och Höganäs … Läs mer

Uncategorized 0

Place, economy and sustainability: relations, regulations, responsibilities

Detta var titeln för vår session på Nordic Geographers Meeting i Reykjavik, Island, 11-15 juni. Vi hade tio presentationer att hantera och diskutera. Alla bidrag – från Canada, Danmark, Tyskland, Island, Norge och Sverige – höll hög kvalitet och det blev utmärkta diskussioner. Det var riktigt kul att höra alla argument om hur ansvar, ekonomi och etik kan kopplas ihop, … Läs mer

Uncategorized 0