mars 2013

Forskningsprocessen görs synlig

Nu har vi börjat bygga upp ett bibliotek. Ambitionen är att dokumentera forskningsprocessens alla steg. Här kommer vi att samla alla olika sorters dokument vi använder och producerar: enkäter, intervjuguider, rapporter, artiklar och presentationer. Syftet med detta är att visa både resultaten av forskningen och vägen dit.

Dokumentation Etiketter | 0

”Kronor till ögon och sten till hjärta”

  Igår höll husbehovsfiskarna i Kullens Fiskeriförening sitt årsmöte. Bland annat diskuterades Jordbruksverkets förslag till strategiplan för främjande av fritidsfiske och fisketurism. Strategin arbetas fram på uppdrag av regeringen. Husbehovsfiskarnas möte rapporterade att de själva upplevde att deras röst inte tas till vara i strategiarbetet, och de efterlyste tydligare resonemang om förutsättningarna för levande hamnar, levande kustsamhällen året om och … Läs mer

Möten Etiketter , , , , | 0

Hållbarhet och marknader

Den 13:mars var vi inbjudna till Göteborgs miljövetenskapliga Centrum vid Chalmers för att prata om hållbart fiske och nya marknader. Vi upptäckte fler samhällsvetare med mycket intressanta perspektiv på fiske och EU:s gemensamma fiskepolitik. Här hittar du programmet Här hittar du vår presentation  

Presentationer Etiketter , , | 0

Då drar vi igång!

Hållbart fiske är en blogg som dokumenterar ett forskningsprojekt om ekonomi och hållbarhet i småskaligt fiske och fiskeriförvaltning. Bloggen är vårt sätt att göra forskningen synlig för alla intresserade. Vi kommer att berätta om de möten vi är med på, de presentationer vi gör och länka till allt vi skriver. Vi har forskat om småskaligt fiske sedan 2009 och vet … Läs mer

Om projeketet Etiketter , , , , | 0